i

esg logo

Utvrđenje je služilo kao logor rimske pomoćne jedinice - kohorte i primalo je od 500 do 1000 vojnika, pešaka i konjanika. Samo utvrđenje je u nekoliko navrata obnavljano. Prvo, zemljano utvrđenje podignuto je verovatno krajem I veka n.e. (cohors I Thracum Syriaca). Drugo, od čvrstog materijala – kamena, sredinom II veka n.e. (cohors II Aurelia Dardanorum), a temeljnu prepravku je doživelo u toku IV veka (auxilia Timacenes) dok je svoj definitivan oblik dobilo u vreme Justinijanove obnove.Južna kapija

Specifična je obnova iz IV veka po upotrebi spolija - mermernih spomenika i kvadera od peščara od kojih su mnogi sa obližnjih nekropola i hramova. Unutrašnjost logora bila je organizovana po uobičajenim normama za ovaj tip građevine uz izuzetak jedne kružne građevine koja je verovatno služila za preradu rude.Bedemi Timacum Minus-a

Znakovni jezik