i

esg logo

Ova, po broju skromna zbirka sastoji se iz nekoliko kolekcija. Dela zavičajnih slikara čine posebnu kolekciju. U njoj su zastupljena dela savremenih knjaževačkih slikara poput: akademskog slikara - grafičara Dragoljuba Sandića, autora zaštitnog znaka Zavičajnog muzeja kao i brojnih plakata i publikacija muzeja; Milinka Kokovića, akademskog slikara koji kao i Miroslav Bata Blagojević Cincar živi i radi u Beogradu, a koji je poklonio muzeju svoje rane radove; Radeta Ristića koji je pored pedagoškog rada, angažmanom na polju industrijskog dizajna i marketinga obeležio 80-te godine prošlog veka u Knjaževcu; Tomislava Paunkovića međunarodno priznatog umetnika koji živi i radi u Nemačkoj; Slaviše Mirkovića likovnog pedagoga i izuzetnog slikara; mladih umetnika Vojislava Markovića akademskog grafičara i Alekse Markovića akademskog vajara, Marije Andrejević mlade i talentovane akademske slikarke, Žarka Aleksića i Jelene Micić koji se bave savremenim medijima, likovnih pedagoga Gorana Milosavljevića, Marine Novaković, prote Sime Žikića, akvareliste Nenada Corelja i mnogih drugih.

Tomislav Paunković, "Mrtva priroda"

Dragoljub Sandić, "Zaljubljeni"

Sima Žikić, "Sutjeska"

Zasebnu celinu predstavljaju dela Milisava Markovića, knjaževačkog slikara koji je živeo i stvarao u Knjaževcu krajem XIX veka. Kao samouki slikar puno je radio na teritoriji Timočke krajine posebno za potrebe Timočke eparhije. Naslikao je veliki broj ikona za bogatije porodice, a poznat je i po brojnim portretima znamenitih ličnosti svoga vremena.

Milisav Marković, portret Ljube Božinovića

Znakovni jezik