i

esg logo

Balta Berilovac nalazi se u podnožju Stare planine, na nadmorskoj visini od 531 m. Selo je udaljenno 37 km od Knjaževca. Nekada je ovo staro potplaninsko selo imalo preko 500 stanovnika i veliki broj dece. Ovuda je od davnina prolazio put koji je preko prelaza Sv. Nikola na Staroj planini vodio ka Vidinu. Selo je zbijenog tipa, deli se na nekoliko mahala. Prema arheološkim nalazima i prema predanjima, naselje je postojalo još u rimskom periodu. Naziv je prema jednoj od legendi dobilo od stare slovenske reči „Balta“ što znači jezero. Zvalo se i Berilovci po mestu gde su se okupljali lovci tj. sabirali, a koje su kasnije napustili-batalili.Škola u Balta Berilovcu

Prva škola u selu otvorena je 1860. godine u privatnoj kući. Bila je crkvenog, manastirskog tipa i kao takva postojala je do 1877. godine. Prvi učitelj bio je sveštenik Mateja Todorović. Nova zgrada od trošnog materijala podignuta je 1880. godine, a zvanično je otvorena 1882. godine. Nastava je vođena na staroslovenskom, potom i na srpskom jeziku. Zna se da je jedna žena ovde završila školu na turskom i srpskom jeziku.Deo za radionice starih zanata u školi u Balta Berilovcu

Znakovni jezik