i

esg logo

Terme potiču iz II veka n.e. a prepravljene su u IV veku. Sagrađene su od lomljenog kamena i rečnih oblutaka vezanih krečnim malterom. Počivaju na sistemu stubića koji su držali pod, a između njih je strujao topao vazduh iz ložišta (prefurnium) i ravnomerno grejao prostorije. Ulaz se nalazio sa istočne strane i služio je kao garderoba (apodyterium), a imale su još i mlako zagrejanu prostoriju (tepidarium) i dve jače zagrejane prostorije (caldarium) sa po jednim ložištem (hypocastum) kao i hladno kupatilo (frigidarium) sa manjim bazenom. Kupatilo je podignuto u II veku, a u upotrebi je bilo sve do kraja IV veka. Bile su omiljeno mesto za relaksaciju vojnika.Terme

Znakovni jezik