i

esg logo

U sklopu Arheo-etno parka nalazi se i seoska kuća koja je sagrađena po uzoru na kuću iz Gornje Kamenice podignutu krajem XIX veka.Kuća iz Gornje Kamenice, 19. vek

Kuća pripada moravskom tipu, sa prednje strane ima trem sa „ćoškom“, u donjem delu ima podrum sa odvojenim manjim odeljenjem-pivnicom. Na spratu kuće su tri prostorije: „iža“-kuhinja sa ognjištem u sredini, levo je devojačka soba koja je služila za pripremu miraza ili prvu bračnu noć „mladoženjci“, desno je gostinjska soba „golema soba“. U Arheo-etno parku nalazi se kopija ove kuće iz XIX veka. U podrumu je izložba o vinarstvu ovog kraja. Na spratu u „iži“ prikazano je ognjište sa delovima pokućstva i kuhinjskog nameštaja. U gostinjskoj sobi u vitrinama izloženi su delovi odeće, nakita, muzički instrumenti, tradicionalna grnčarija. Stariji tip ovih bondručara ima ravan trem, dok se kod razvijenog tipa javljaju i lukovi na drvenom tremu, koji vremenom postaju prepoznatljivi znak moravske kuće. Krovni pokrivač je obično od ćeramide koja pokriva drvenu konstrukciju. U staroplaninskom kraju je ponekad bio od pruća ili dasaka. Za timočke kuće moravskog tipa karakterističan je i dimnjak-odžak veoma zdepastog oblika sa poklopcem, koji se naziva „badža“.Muzej vina u kući iz Gornje Kamenice

Znakovni jezik