i

esg logo

U Arheo-etno parku nalazi se i ambar, karakterističan za knjaževački kraj, kao jedini privredni objekat. Ambar ima podrum i koš, prenesen je iz sela Beli Potok i potiče iz XIX veka. Podeljen je na „preseke“, odeljak za smeštaj žitarica, a sam podrum sa stubovima ima više namena za smeštaj alata, vina i sl.Ambar iz Belog potoka

Pored ambara, u slobodnom prostoru, izloženi su predmeti koji pripadaju seoskom domaćinstvu, a sve ređe se nalaze u upotrebi: kočje, ralo, saonice, „trmke“ za pčele, kazan za pečenje rakije iz Pričevca sa lulom od trešnjinog drveta.Kazanica za pečenje rakije iz Pričevca

Знаковни језик