i

esg logo

У Архео-етно парку налази се и амбар, карактеристичан за књажевачки крај, као једини привредни објекат. Амбар има подрум и кош, пренесен је из села Бели Поток и потиче из XIX века. Подељен је на „пресеке“, одељак за смештај житарица, а сам подрум са стубовима има више намена за смештај алата, вина и сл.Амбар из Белог потока

Поред амбара, у слободном простору, изложени су предмети који припадају сеоском домаћинству, а све ређе се налазе у употреби: кочје, рало, саонице, „трмке“ за пчеле, казан за печење ракије из Причевца са лулом од трешњиног дрвета.Казаница за печење ракије из Причевца

Знаковни језик