i

esg logo

У уметничком фонду Завичајног музеја Књажевац посебно важно место заузима колекција академског сликара Драгослава Живковића, значајног српског и међународно признатог савременог сликара. Ова колекција није бројна али је за Завичајни музеј есенцијална, с обзиром на то да је већи број ових дела настао управо за потребе сталних поставки Завичајног музеја. Остатак колекције представљају углавном уметникови рани радови и она су поклон самог аутора. Идеја је и намера да сликарство Драгослава Живковића да визуелни идентитет Завичајном музеју Књажевац, од изложбених простора до публикација и промотивног материјала музеја. У колекцији доминирају препознатљиви цртежи изведени угљеном на платну попут дела Праисторија, Римски легионари - Timacum Minus, Појaњe прстену, Књажевац и других изложених у сталној поставци музеја. Попут неколико раних радова – актова, изведених сувим пастелом на папиру или Бабин Зуб, цртеж изведен пастелом на платну из 90-их година прошлог века и неколицина незаобилазних, аутентичних и несвакидашњих уља на платну попут Књажевчанке и Поклада. Колекција Завичајног музеја Књажевац допуњена је делима која су у власништву аутора или Момчила Тодоровића, колекционара из Београда. Колекција дела Драгослава Живковића изложена је у посебном одељку Галерије музеја у Карађорђевој 15 и представљају део сталне поставке Завичајног музеја Књажевац.

 

Легионари на Timacum Minusu

Покладе

Знаковни језик