i

esg logo

Поред школе је објекат подигнут по узору на кућу „Газдића“ из Радичевца који припада моравском типу, а коју је Завичајни музеј Књажевац откупио 2009. године као вредан пример народног градитељског умећа. У приземљу куће је сала за конференције и научно-образоване радионице које се одржавају у току године. На спрату је дрвени трем са две вишекреветне собе намењене члановима истраживачких екипа или туристима.Кућа Газдића из Радичевца

Знаковни језик