i

esg logo

Епиграфски римски споменик

 

У склопу Архео-етно парка у Равни је лапидаријум са изложеним римским каменим споменицима, пронађеним приликом археолошких истраживања утврђења Тimacum Minus, етно парк у којем је реконструисано сеоско домаћинство с краја XIX и XX века у циљу презентовања и неговања традиционалног градитељства.

У лапидаријуму, који је десно од улаза у парк, изложени су римски камени надгробни споменици и жртвеници. Нађени су приликом археолошких истраживања римског утврђења. Један део споменика извађен је из бедема и кула утврђења. Надгробни споменици са старије римске некрополе искоришћени су као приручни грађевински материјал и њима су ојачани бедеми и куле. Римски споменици који су изложени у лапидаријуму драгоцен су извор информација о времену и људима који су у античком периоду насељавали ове просторе. Споменици се састоје од забата, натписног поља, рељефног поља, сокла и усадника. Ови надгробни споменици су украшени флоралним мотивима. Честа је представа винове лозе која симболише вечито обнављање. У натписном пољу стоје основни подаци о покојнику; како се звао, чиме се бавио, када је преминуо. У рељефном пољу је обично представа покојника или покојника са члановима породице.

 

 

У лапидаријуму налази се жртвеник из II века који је посвећен богињи Дијани. Жртвеник потврђује поштовање култа богиње Дијане на простору раванског утврђења. Ова богиња је била и заштитница сребрносних рудника и та њена улога уклапа се у слику живота утврђења, чија су привредна основа рударење и металургија. Богиња Дијана је била кћи врховног бога Јупитера. Поистовећује се са грчком богињом Артемидом. Поштована је и као заштитница жена, у неке од њених храмова имале су приступ само жене. Дијана је најчешће представљена у краткој туници, са луком и стрелом. Поред жртвеника који је посвећен богињи Дијани пронађен је и жртвеник посвећен богу Марсу. Бог Марс, поред тога што је био бог рата такође је штитио сеоско становништво које му се молило као заштитнику плодних њива, поспешивао је плодност поседа и бранио их од лоших временских прилика.

Лапидаријум и бунар

Знаковни језик