i

esg logo

У простору Архео-етно парка у Равни налази се радионица традиционалног грнчарства, простор опремљен средствима УНИЦЕФ-а, Министрарства културе и информисања Републике Србије и Oпштине Књажевац у циљу очувања и промовисања традиционалних грнчарских техника књажевачког краја. Овде се организују Летње школе традиционалних заната намење омладини, студентима, уметницима и музејским стручњацима у сарадњи са Централним институтом за конзервацију из Београда. Поред радног простора, традиционлане опреме и алата за израду грнчарије, овде се налази и реплика античке грнчарске пећи израђена у сарадњи са археолозима и традиционалним мајсторима из Шпаније у оквиру пројекта подржаног од стране Шпанског културног центра Севрантес у Србији, Универзитета у Гранади и Министартсва културе и информисања Републике Србије. Поред реплике античке пећи израђена је и традиционална грчнарска пећ коришћена у књажевачком крају. Радни простор допуњују и савремена опрема и алати, али и мали изложбени простор где су приказани предмети уређени у току летњих школа. У Архео-етно парку у Равни израђују се и сувенири израђени од вуне у техници двопређног плетења и ткања.

Грнчарска радионица
Грнчарска радионица
Грнчарска радионица
Грнчарска радионица
Грнчарска радионица
Грнчарска радионица
Грнчарска радионица
Грнчарска радионица

Знаковни језик