i

esg logo

Утврђење је служилo као логор римске помоћне јединице - кохорте и прималo је од 500 до 1000 војника, пешака и коњаника. Само утврђење је у неколико наврата обнављано. Прво, земљано утврђење подигнуто је вероватно крајем I века н.е. (cohors I Thracum Syriaca). Друго, од чврстог материјала – камена, средином II века н.е. (cohors II Aurelia Dardanorum), а темељну преправку је доживело у току IV века (auxilia Timacenes) док је свој дефинитиван облик добило у време Јустинијанове обнове.Јужна капија

Специфична је обнова из IV века по употреби сполија - мермерних споменика и квадера од пешчара од којих су многи са оближњих некропола и храмова. Унутрашњост логора била је организована по уобичајеним нормама за oвај тип грађевине уз изузетак једне кружне грађевине која је вероватно служила за прераду руде.Бедеми Timacum Minus-a

Знаковни језик