i

esg logo

Балта Бериловац налази се у подножју Старе планине, на надморској висини од 531 м. Село је удаљенно 37 км од Књажевца. Некада је ово старо потпланинско село имало преко 500 становника и велики број деце. Овуда је од давнина пролазио пут који је преко прелаза Св. Никола на Старој планини водио ка Видину. Село је збијеног типа, дели се на неколико махала. Према археолошким налазима и према предањима, насеље је постојало још у римском периоду. Назив је према једној од легенди добило од старе словенске речи „Балта“ што значи језеро. Звало се и Бериловци по месту где су се окупљали ловци тј. сабирали, а које су касније напустили-баталили.Школа у Балта Бериловцу

Прва школа у селу отворена је 1860. године у приватној кући. Била је црквеног, манастирског типа и као таква постојала је до 1877. године. Први учитељ био је свештеник Матеја Тодоровић. Нова зграда од трошног материјала подигнута је 1880. године, а званично је отворена 1882. године. Настава је вођена на старословенском, потом и на српском језику. Зна се да је једна жена овде завршила школу на турском и српском језику.Део за радионице старих заната у школи у Балта Бериловцу

Знаковни језик