i

esg logo

На самом улазу у Архео-етно парк са леве стране налази се школа из 1906. године. Данас је унутар школе добро опремљена учионица – лабораторија за конзервацију и истраживања која служи као радионица за разне археолошке пројекте и друге научно-образоване радионице.

У ходнику школе је изложена камена пластика са локалита Timacum Minus. Ту су и радне просторије за смештај и обраду археолошких предмета али скромно уређена спаваоница за чланове истраживачких екипа са купатилима.

Ослушкујући потребе савременог посетиоца, Завичајни музеј Књажевац наставља да ради на унапређењу презентације културног наслеђа. У току 2017.и 2018. године уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и Општине Књажевац реализован је пројекат „Нова археолошка поставка у Архео-етно парку у Равни“. Овим пројектом модернизован је изложбени простор истраивачко-едукативне станице и формирана је нова, унапређена археолошка поставка.

Како је Архео-етно парк нераскидиво везан за археолошко налазиште Timacum Minus, ова поставка представља симболичан увод у причу о најстаријем утврђењу у долини Белог Тимока. Нова археолошка поставка у простору школе у Архео-етно парку у Равни, која поред прилагођеног дизајна и концепта интерпретације елемената камене пластике и архитектонских украса са архелошког налазишта Timacum Minus, сада посетиоцима омогућава и сензорно искуство, допринела је унапређењу приступачности музеја. Одабрани предмети, израђени од различитих материјала, изложени су тако да посетиоцима омогућавају тактилни доживљај и искуствено учење које укључује више чула, док су информације о предметима доступне и на Брајевом писму и путем дигиталних елемената и андроид апликација.

 

Знаковни језик