i

esg logo

Na samom ulazu u Arheo-etno park sa leve strane nalazi se škola iz 1906. godine. Danas je unutar škole dobro opremljena učionica – laboratorija za konzervaciju i istraživanja koja služi kao radionica za razne arheološke projekte i druge naučno-obrazovane radionice.

U hodniku škole je izložena kamena plastika sa lokalita Timacum Minus. Tu su i radne prostorije za smeštaj i obradu arheoloških predmeta ali skromno uređena spavaonica za članove istraživačkih ekipa sa kupatilima.

Osluškujući potrebe savremenog posetioca, Zavičajni muzej Knjaževac nastavlja da radi na unapređenju prezentacije kulturnog nasleđa. U toku 2017.i 2018. godine uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Opštine Knjaževac realizovan je projekat „Nova arheološka postavka u Arheo-etno parku u Ravni“. Ovim projektom modernizovan je izložbeni prostor istraivačko-edukativne stanice i formirana je nova, unapređena arheološka postavka.

Kako je Arheo-etno park neraskidivo vezan za arheološko nalazište Timacum Minus, ova postavka predstavlja simboličan uvod u priču o najstarijem utvrđenju u dolini Belog Timoka. Nova arheološka postavka u prostoru škole u Arheo-etno parku u Ravni, koja pored prilagođenog dizajna i koncepta interpretacije elemenata kamene plastike i arhitektonskih ukrasa sa arheloškog nalazišta Timacum Minus, sada posetiocima omogućava i senzorno iskustvo, doprinela je unapređenju pristupačnosti muzeja. Odabrani predmeti, izrađeni od različitih materijala, izloženi su tako da posetiocima omogućavaju taktilni doživljaj i iskustveno učenje koje uključuje više čula, dok su informacije o predmetima dostupne i na Brajevom pismu i putem digitalnih elemenata i android aplikacija.

 

Znakovni jezik