i

esg logo

Pored škole je objekat podignut po uzoru na kuću „Gazdića“ iz Radičevca koji pripada moravskom tipu, a koju je Zavičajni muzej Knjaževac otkupio 2009. godine kao vredan primer narodnog graditeljskog umeća. U prizemlju kuće je sala za konferencije i naučno-obrazovane radionice koje se održavaju u toku godine. Na spratu je drveni trem sa dve višekrevetne sobe namenjene članovima istraživačkih ekipa ili turistima.Kuća Gazdića iz Radičevca

Znakovni jezik