i

esg logo

Epigrafski rimski spomenik

 

U sklopu Arheo-etno parka u Ravni je lapidarijum sa izloženim rimskim kamenim spomenicima, pronađenim prilikom arheoloških istraživanja utvrđenja Timacum Minus, etno park u kojem je rekonstruisano seosko domaćinstvo s kraja XIX i XX veka u cilju prezentovanja i negovanja tradicionalnog graditeljstva.

 

U lapidarijumu, koji je desno od ulaza u park, izloženi su rimski kameni nadgrobni spomenici i žrtvenici. Nađeni su prilikom arheoloških istraživanja rimskog utvrđenja. Jedan deo spomenika izvađen je iz bedema i kula utvrđenja. Nadgrobni spomenici sa starije rimske nekropole iskorišćeni su kao priručni građevinski materijal i njima su ojačani bedemi i kule. Rimski spomenici koji su izloženi u lapidarijumu dragocen su izvor informacija o vremenu i ljudima koji su u antičkom periodu naseljavali ove prostore. Spomenici se sastoje od zabata, natpisnog polja, reljefnog polja, sokla i usadnika. Ovi nadgrobni spomenici su ukrašeni floralnim motivima. Česta je predstava vinove loze koja simboliše večito obnavljanje. U natpisnom polju stoje osnovni podaci o pokojniku; kako se zvao, čime se bavio, kada je preminuo. U reljefnom polju je obično predstava pokojnika ili pokojnika sa članovima porodice.

 

 

U lapidarijumu nalazi se žrtvenik iz II veka koji je posvećen boginji Dijani. Žrtvenik potvrđuje poštovanje kulta boginje Dijane na prostoru ravanskog utvrđenja. Ova boginja je bila i zaštitnica srebrnosnih rudnika i ta njena uloga uklapa se u sliku života utvrđenja, čija su privredna osnova rudarenje i metalurgija. Boginja Dijana je bila kći vrhovnog boga Jupitera. Poistovećuje se sa grčkom boginjom Artemidom. Poštovana je i kao zaštitnica žena, u neke od njenih hramova imale su pristup samo žene. Dijana je najčešće predstavljena u kratkoj tunici, sa lukom i strelom. Pored žrtvenika koji je posvećen boginji Dijani pronađen je i žrtvenik posvećen bogu Marsu. Bog Mars, pored toga što je bio bog rata takođe je štitio seosko stanovništvo koje mu se molilo kao zaštitniku plodnih njiva, pospešivao je plodnost poseda i branio ih od loših vremenskih prilika.Lapidarijum i bunar

Znakovni jezik