i

esg logo

Ovu zbirku čini više manjih kolekcija sistematizovanih prema tehnici i vremenu nastanka. Zbirku ikona čine ikone na drvetu ili metalu nastale u XIX i početkom XX veka, uglavnom radovi nepoznatih ikonopisaca. U zbirci se nalazi nekoliko ruskih ikona koje su u toku XIX veka u Srbiju uvezene iz Rusije u velikom broju, zatim grupa ikona -rad slikara zografa sa juga Srbije i Makedonije nastalih sredinom XIX veka, ikone Milisava Markovića na drvetu i metalu, dela Milana Besarabića, Milivoja Nikolajevića i Mladena Josića, kao i nekoliko grafika. Ovu zbirku prati kolekcija bogoslužbenih predmeta, sasuda i knjiga, odežda i insignija i drugih predmeta primenjene umetnosti.Milan Besarabić, "Tanja"

Znakovni jezik