i

esg logo

Ово је колекција дела насталих у другој половини XX века и првој деценији XXI века. У питању су дела академских сликара попут: Бранислава Динића, Мирка Тримчевића, Циге Миленковића, Слободана Јовановића Добротина, Јагоде Живадиновић и других, које је Завичајни музеј откупио или добио на поклон од појединаца или сродних установа. Александар Мирковић, без назива

Изузетно важна за разумевање друштвених кретања јесте и карикатура, посебно политичка. Као таква издваја се Марковићева политичка карикатура Пирамида за рушење насликана по узору на графички лист синдикалног међународног удружења са почетка XX века. Ту је и карикатура Добрице Веселиновића Довеса, књажевачког произвођача сапуна и позоришног редитеља из 60-их година XX века, као и сет карикатура Александра Аце Блатника књажевачких сликара и музичара.Непознати аутор, портрет дечака

Знаковни језик