i

esg logo

Следећа индустријска грана која је представљена је рударство. У другој половини XIX века у књажевачком крају отварају се два рудника угља-рудник Подвис 1884. и Добра срећа у Вини 1896. Почетком XX века на књажевачкој територији отворена су још четири рудика угља, и то у Вини, Подвису, Влашком Пољу и у Дубрави. Први власник рудника у Вини био је ковач из Књажевца Стеван Сибиновић. Кућа у којој је данас смештен музеј била је у власништву породице Сибиновић. Зато су изнад улаза у дворишту биле постављене две фигуре од керамике. Једна је представљала рудара, а друга ковача. Рудар још увек стоји на месту. У витринама су постављене рударске лампе, фењери, карбидна лампа, чекић, трнокоп. Такође је било развијено и грнчарство. У изложбеном простору постављени су примери грнчарије са почетка XX века. Занати и рударске алатке

Знаковни језик