esg logo

Na samom ulazu u Arheo-etno park sa leve strane nalazi se škola iz 1906. godine. Danas je unutar škole dobro opremljena učionica – laboratorija za konzervaciju i istraživanja koja služi kao radionica za razne arheološke projekte i druge naučno-obrazovane radionice.Škola

 

U hodniku škole je izložena kamena plastika sa lokalita Timacum Minus. Tu su i radne prostorije za smeštaj i obradu arheoloških predmeta ali skromno uređena spavaonica za članove istraživačkih ekipa sa kupatilima.Laboratorija za konzervaciju

 

Znakovni jezik