esg logo

На самом улазу у Архео-етно парк са леве стране налази се школа из 1906. године. Данас је унутар школе добро опремљена учионица – лабораторија за конзервацију и истраживања која служи као радионица за разне археолошке пројекте и друге научно-образоване радионице.Школа

У ходнику школе је изложена камена пластика са локалита Timacum Minus. Ту су и радне просторије за смештај и обраду археолошких предмета али скромно уређена спаваоница за чланове истраживачких екипа са купатилима.Лабораторија за конзервацију

Знаковни језик